PDF Drukuj Email

logo AAAAAALOGO

 

PROGRAM ZDROWOTNY

 

"Wczesne diagnozowanie wad postawy u dzieci oraz korygowanie nieprawidłowości"

 

Finansowany przez gminę Miasto Częstochowa i prowadzony przez Zakład Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. w Częstochowie przy ulicy Łódzkiej 33.

 

Programem objęci zostali uczniowie klas piątych i szóstych wybranych szkół podstawowych.

 

Celem programu jest szeroko pojęta profilaktyka wad postawy u dzieci oraz wczesne wykrywanie nieprawidłowości.

 

W ramach programu przeprowadzone będą: badania lekarskie, pogadanki oraz ćwiczenia profilaktyczne.

 

REHABILITACJA I WSPIERANIE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ

 

Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk

zaprasza częstochowskich seniorów po 65 roku życia

z dysfunkcją narządu ruchu do udziału w bezpłatnym programie zdrowotnym

REHABILITACJA I WSPIERANIE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ

Realizatorzy programu:

-Zakład Rehabilitacji Leczniczej Spółka a o.o. ul. Łódzka 33

-Przychodnia Rodzinna EURO-MEDICUS ul. Kopalniana 4

-Centrum Rehabilitacji Ekovita Spółka z o.o. ul. Klasztorna 23

Warunkiem udziału w programie jest aktualne orzeczenie

o stopniu niepełnosprawności w zakresie narządu ruchu.

Szczegóły na :www.częstochowa.pl


W okresie od czerwca 2017r do lipca 2018r . realizujemy projekt


pt. „ rehabilitacja medyczna jako element podniesienia


jakości życia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym


z podregionu częstochowskiego ”

 

Z projektu mogą korzystać :

  • -osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

  • -osoby bezrobotne - zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy

  • -osoby bierne zawodowo

  • -osoby niepełnosprawne

  • -opiekunowie osób niepełnosprawnych .

 

Zapraszamy.

 

 

 

W Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. w Częstochowie ul. Łódzka 33 jest realizowany program zdrowotny pod nazwą "Rehabilitacja i wspieranie aktywności seniorów, mieszkańców miasta Częstochowy na lata 2018-2022"

Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta Częstochowy, którzy ukończyli 65 rok życia i posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności związanej z narządem ruchu (05R) do wzięcia udziału w rehabilitacji ruchowej finansowanej przez Urząd Miasta Częstochowy, a realizowany w 2016 roku przez Zakład Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o.

Celem programu jest zwiększenie sprawności ruchowej i wspieranie aktywności fizycznej osób po 65 roku życia.

Program zdrowotny jest całkowicie bezpłatny dla pacjentów.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W ramach programu przeprowadzone będą: konsultacje lekarskie i 2-tygodniowe serie zabiegów rehabilitacyjnych oraz profilaktyka.

 

Rejestracja pacjentów:

- w siedzibie - Zakład Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o.

ul. Łódzka 33 w Częstochowie

- telefonicznie 34/3220866

 

Poprawiony: sobota, 19 maja 2018 17:46