KARTA STAŁEGO KLIENTA Drukuj Email

 

Regulamin Karty Stałego Pacjenta

Postanowienia ogólne

Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania i korzystania z Karty Stałego Pacjenta i Karty Stałego Pacjenta- VIP wystawionej przez Zakład Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Łódzkiej 33.

Karta Stałego Pacjenta oraz Karty Stałego Pacjenta – VIP daje jej użytkownikowi prawo do zniżki przy zakupie zabiegów określonych w regulaminie.

 

§ I. Kto może zostać posiadaczem Karty Stałego Pacjenta :

1. Pacjent, który okaże dowód zakupu:

A ) na łączną kwotę 1500zł.

 

§ II. Kto może zostać posiadaczem Karty Stałego Pacjenta - VIP :

1. Pacjent, który okaże dowód zakupu:

B ) na łączną kwotę 2000zł.

 

§ III. Zasady wydawania i korzystania z Karty Stałego Pacjenta i Karty Stałego Pacjenta-VIP

1. Karta wydawana jest po spełnieniu ww. warunków.

2. Karta jest imienna.

3. Z Karty może korzystać jej właściciel lub najbliższa rodzina (mąż, żona, rodzice, dzieci).

4. Zniżka wynikająca z posiadania Karty nie łączy się z promocjami i obniżkami okazjonalnymi jak również ofertami
specjalnymi ( Pakietami) skierowanymi do ogółu Pacjentów. Posiadacz Karty sam wybiera korzystniejszą dla niego
formę zakupu.

5. Rodzaje zabiegów i usług objętych zniżką znajdują się w Cenniku Usług z dnia 01.02.2011r.(Zał. Nr 1 do Uchwały Zarządu)

 

§ IV. Korzyści wynikające z posiadania Karty Stałego Pacjenta

1. Posiadacz Karty uprawniony jest do zakupu zabiegów z 10 % upustem cenowym po spełnieniu warunków w
§ I pkt 1 wariant A

2. Dla pacjentów, którzy będą spełniać warunki w § II pkt 1 wariant B wydana będzie Karta Stałego Pacjenta – VIP
uprawniająca do upustu cenowego w wysokości 15 %.

3. Z Karty Stałego Pacjenta i z Karty Stałego PacjentaVIP może skorzystać najbliższa rodzina.

4. Karta zostaje wydana na czas nieokreślony.

 

§ V. Postanowienia Końcowe

1. W razie zniszczenia lub zgubienia Karta nie podlega wymianie.

2. Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację Karty lub właściciela nie będzie honorowana.

3. ZRL. Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. Aktualny Regulamin znajduje się w siedzibie
Zakładu oraz na stronie internetowej www.rehabilitacja.phg.pl

4. Do zmiany Regulaminu wystarczy jego ogłoszenie w siedzibie ZRL Sp. z o.o. i na stronie internetowej.