Projekt UE PDF Drukuj Email

Projekt UE

W okresie od czerwca 2017r do lipca 2018r . realizujemy projekt

 

pt. „ rehabilitacja medyczna jako element podniesienia

 

jakości życia dla osób zagrożonych wykluczeniem

 

społecznym z podregionu częstochowskiego ”

 

Z projektu mogą korzystać :


  -osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

  -osoby bezrobotne - zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy

  -osoby bierne zawodowo

  -osoby niepełnosprawne

  -opiekunowie osób niepełnosprawnych .

  Zapraszamy

  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość

TYTUŁ PROJEKTU:

Wprowadzenie na rynek nowych usług medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego przez Zakład Rehabilitacji Leczniczej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Częstochowie.

OPIS PROJEKTU:

Projekt zakłada rozwój i wzrost konkurencyjności Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Spółka z o.o. w Częstochowie w oparciu o nowoczesne technologie medyczne. Inwestycja zakłada zakup sprzętu do świadczenia wysokiej jakości usług medycznych . W efekcie realizacji projektu poszerzona zostanie w znaczny sposób oferta usługowa firmy, pojawi się możliwość wykonywania nowoczesnych ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz treningów poprawiających kondycję fizyczną klientów.

Miejsce realizacji projektu:

Ul. Łódzka 33

 

42-200 Częstochowa