OGŁOSZENIA PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 sierpnia 2017 12:51

Zarząd Spółki poszukuje kandydata na stanowisko :

technika masażysty .

Wymagane dokumenty:

-życiorys i list motywacyjny -kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, - oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania dokumentów: od 07.08.2017 do 10.08.2017r

Miejsce składania dokumentów: Zakład Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. w Częstochowie ul Łódzka 33

 

Nabór odbędzie się poprzez :

 

1.ocenę ofert pod względem formalnym i ocenę merytoryczną dokumentów, 2.rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem oraz sprawdzenie umiejętności praktycznych.

Poprawiony: poniedziałek, 07 sierpnia 2017 13:11